Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Wilt u uw asbestdaken verwijderen? Dan kon u tot voor kort gebruik maken van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. Het totale subsidiebudget van € 75 miljoen is inmiddels echter ruimschoots overschreden. Om die reden heeft het nu geen zin meer om nog een aanvraag in te dienen. Het RVO wijst dan namelijk uw aanvraag af wegens het bereiken van het subsidieplafond.

Zie onderstaande link voor meer informatie;
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken