Kosten asbest verwijderen

Veel oudere gebouwen bevatten asbest. Bij een renovatie, sloop of verbouwing is het verstandig over te gaan tot asbestverwijdering. Daarvoor dient u bij de gemeente een vergunning aan te vragen. In bijna alle gevallen dient u een rapport van een deskundig bedrijf te tonen bij de gemeente, waarin staat waar het asbest zich bevindt. Bovendien moet u een gespecialiseerd bedrijf inschakelen voor de asbestverwijdering.

Stappen asbest verwijderen

Om te bepalen of er sprake is van asbest, zal eerst een asbestinventarisatie gedaan worden. Hieruit blijkt of er sprake is van asbest en welke soort.

Voor het verwijderen van asbest zijn vaak ook vergunningen nodig, denk aan een sloopvergunning.

Als alle vergunningen geregeld zijn, kan gestart worden met de daadwerkelijke asbestsanering. Op de dag(en) van de sanering zal het gebouw afgezet worden.

Na het verwijderen van het asbest, zijn er nog kosten voor het afvoeren van asbest.

Kosten asbestverwijdering

Asbest verwijderen kosten opbouw

Benieuwd met welke kosten u te maken krijgt bij een asbestsanering? Lees het hieronder.

Asbestinventarisatie

In de meeste gevallen is er bij renovatie of sloop van gebouwen wel een vermoeden of het om asbesthoudend materiaal gaat. Om hier zeker van te zijn, wordt er een asbestinventarisatie gedaan.

Deze inventarisatie is verplicht als u werkzaamheden gaat of laat uitvoeren waarbij sprake is van verbouw of sloop aan een gebouw van voor 1 januari 1994.

De asbestinventarisatie duurt ongeveer 2 uur, afhankelijk van de grootte van het project. Na ongeveer 2 weken komt het asbestinventarisatierapport. Hierin staat of het om asbest gaat, waar het asbest zich bevindt en om welk soort asbest het gaat. Het rapport is geldig zolang het de actuele situatie vertegenwoordigd. 


Sloopmelding bij asbest verwijderen

Als er asbest verwijderd gaat worden, moet er een sloopmelding gedaan worden bij het omgevingsloket. Het asbestinventarisatierapport wordt hierbij meegestuurd. Verder moet er in de melding worden aangegeven wat en waar gesloopt of verwijderd gaat worden, samen met een schatting van de hoeveelheid afvalstoffen die vrijkomen.

 

asbest verwijderen kosten

Verwijderen van asbest

Als de asbestinventarisatie binnen is en de sloopmelding is gedaan, kan er begonnen worden met het verwijderen van het asbest. Dit wordt gedaan door een daarvoor gecertificeerd bedrijf. Met de je juiste vergunningen en tijdens de werkzaamheden met de nodige beschermingsmiddelen. 

Afvoeren van het verwijderde asbest

Na het verwijderen van het asbest dient dit volgens de regels afgevoerd en verwerkt te worden. Vaak wordt op de saneringslocatie een container geplaatst waar het asbest gelijk na het verwijderen in wordt geplaatst. Deze container wordt vervolgens opgehaald en gestort.

Indicatie kosten asbest

Het lastig om aan te geven wat de exacte kosten bedragen voor het saneren van asbest. De exacte kosten hangen af van bijvoorbeeld de bereikbaarheid. Een golfplaten dak met asbest verwijderen van een gebouw dat goed bereikbaar is, heeft een andere prijs dan asbest saneren op een binnenlocatie die slecht bereikbaar is.

Voor een indicatie van de kosten voor asbestverwijdering kunt u vrijblijvend een offerte aanvragen bij Hardeman Isolatie. Omdat de kosten afhankelijk zijn van de locatie en de hoeveelheid asbest, geven wij u graag een maatwerk berekening. Ook de aanvraag van de sloopvergunning kunt u met een gerust hart aan ons overlaten. Wij zijn uw partner bij asbestverwijdering!

Kosten asbest verwijderen per m2

De gemiddelde kosten bij een normaal, golfplaten dak bedragen gemiddeld € 7,- tot € 10,- per vierkante meter. Natuurlijk kan dit variëren afhankelijk van de grootte van het project en andere factoren.

 

Een vraag, of vrijblijvend advies? Onze specialisten staan voor u klaar!

Neem contact op
Contact Hardeman Isolatie

 

Meer over asbest

Is het (laten) verwijderen van asbest nog verplicht?

Op dit moment (2024) ben je als huiseigenaar niet verplicht om asbest in je woning te verwijderen. Wel kan de gemeente eisen om je asbest weg te halen, als het asbest zich in een slechte of gevaarlijke staat bevindt. Wat is een slechte staat van je asbest? Dat is bijvoorbeeld als het op een kapot dak zit, waardoor het dak inzakt en de asbestdeeltjes bewegen en loskomen. Als asbest loskomt van een oppervlak, is het schadelijk voor je gezondheid.

Laat je asbest wel altijd verwijderen door een gecertificeerd bedrijf. Hardeman Isolatie werkt met partners die alle certificeringen hebben die nodig zijn om asbest te verwijderen.

Sinds wanneer is asbest verboden?

Het hebben van gevaarlijke asbest is sinds 1993 verboden.

Hoe herken je asbest?

Asbest kan je definitief vaststellen na een asbestinventarisatie of een rapport. Je kunt asbest wel herkennen aan de kleur en gravering in dakplaten.

Welke soorten asbest zijn er?

Er zijn verschillende soorten asbest. Zo is er bijvoorbeeld blauw en wit asbest. Daarbinnen zijn er ook weer verschillende percentages asbest in de betreffende materialen. De hoogte van het percentage geeft dan aan hoe gevaarlijk het asbest is of kan zijn.

Is asbest gevaarlijk?

Tot op zekere hoogte, ja. Met name bij verspreiding door de lucht kan het gevaarlijk zijn.

Is er een subsidie voor asbest verwijdering?

Een subsidie voor het verwijderen van asbest is er alleen vanuit de gemeente of provincie. Landelijk is er geen subsidie aanwezig. Op rvo.nl kunt u op de hoogte blijven van de actuele regels en subsidies.

Accepteer je cookies?

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.

Ik ga akkoord