Asbest verwijderen

Uw asbest laten verwijderen op uw stal of bedrijfspand? Dan bent u bij Hardeman Isolatie aan het juiste adres.

Wij renoveren uw asbestdak met asbesthoudende golfplaten volgens de juiste procedures. Neem voor meer informatie over asbest verwijdering en renovatie, contact op met ons, of lees de informatie op deze pagina aandachtig door!

Offerte aanvragen

Asbestinventarisatie

Asbestinventarisatie

Een asbestinventarisatie is nodig om te kunnen inventariseren of er überhaupt asbest in of op de betreffende gebouwen aanwezig is. Dit rapport wordt niet door Hardeman Isolatie zelf uitgevoerd, maar door een onafhankelijke partij. Bedrijven die asbest verwijderen, mogen namelijk in geen geval zelf inventariseren. En dat geldt ook andersom.

Wanneer er asbest wordt aangetroffen staat in het asbest inventarisatierapport om welke risicoklasse het gaat en hoe het asbest verwijderd moet worden. Er kunnen meerdere gebouwen opgenomen worden in het rapport. Dit biedt voordelen voor u als klant, omdat al uw stallen en/of gebouwen in één keer geïnventariseerd worden. De asbestinventarisatie zelf wordt in één dag gedaan.


Hoe lang duurt een asbestinventarisatie?

Het uitvoeren van een asbestinventarisatie duurt gemiddeld 2 uur. Dit is natuurlijk afhankelijk van de grootte van het project.

Wanneer krijg ik de resultaten van de asbestinventarisatie?

De resultaten van de asbestinventarisatie kunt u binnen 2 weken verwachten. Dit kan natuurlijk wel eens variëren, maar we proberen u natuurlijk zo goed mogelijk op de hoogte te houden.

Hoe lang is een asbestinventarisatierapport geldig?

Een asbestinventarisatierapport van Hardeman Isolatie is 36 maanden geldig, oftewel 3 jaar.

Werkvoorbereider Hardeman Isolatie

Werkvoorbereiding

Stap 1

Na binnenkomst van het asbest inventarisatierapport wordt er een afspraak met u ingepland. Tijdens deze afspraak komt er iemand inmeten.

Stap 2

Nadat de te renoveren daken zijn gemeten komen de gegevens bij onze afdeling werkvoorbereiding te liggen. U heeft hier een eigen contactpersoon. Uw werkvoorbereider zal er voor zorgen dat de volledige renovatie als een geoliede machine gaat lopen. Voor aanvullende vragen, extra informatie en de planning staat hij voor u klaar.

In deze voorbereidingsfase zoeken we zo goed mogelijk uit welke bouwkundige voorzieningen er nodig zijn. We denken actief mee over de details van onder andere de constructie, kozijnen en goten. Hoe beter de voorbereiding is, hoe efficiënter de bouw verloopt! Mocht er voor specifieke details (bijvoorbeeld hoekoplossingen) maatwerk nodig zijn, dan zorgen we dat dit snel en exact volgens specificaties geleverd wordt.

 

Asbest verwijdering

Asbest dak verwijderen

Doorlooptijd

De doorlooptijd van de volledige renovatie is ongeveer een week. Wij nemen telefonisch contact met u op voor het prikken van een datum voor het laten verwijderen van asbest. Van deze datum kunt u altijd uitgaan, mits het weer het toelaat. Bij hevige regen en/of winterse buien is de kans aanwezig dat we de datum verzet moet worden, maar ook dit gebeurt uiteraard altijd in goed overleg met u. 

Asbest afvoeren

Wanneer wij uw asbest dak verwijderen, wordt er altijd gebruikt gemaakt van een grote container met daarin een zak. In deze zak wordt het asbest gedaan en deze wordt verzegeld. Door middel van een vrachtwagen wordt dit gestort op de speciaal daarvoor bestemde stortplaatsen. Het stortbewijs krijgt u toegestuurd. Het saneren van het asbest is mede afhankelijk van de planning voor het monteren van de dakbeplating. De asbestverwijdering van een gemiddelde schuur duurt ongeveer twee á drie dagen.


Asbest saneren

Asbest saneren is eigenlijk hetzelfde als het verwijderen van asbest. De omgeving wordt voorafgaand aan de asbestsanering goed afgezet met gele linten, waardoor het duidelijk is welk gebied bewoners of bezoekers niet mogen betreden. Tijdens het laten verwijderen van asbest haalt Hardeman Isolatie elk stukje asbest weg. Na de sanering wordt er een inspectie uitgevoerd om te kijken of alle asbestdeeltjes weg zijn. De kosten van asbest verwijderen zijn afhankelijk van de grootte van het project en de bereikbaarheid. Komt u in aanmerking voor een subsidie? Neem contact met ons op, we zoeken het graag voor u uit!

Stappenplan asbest dak vervangen:

  1. U ontvangt een offerte van ons. Wanneer deze akkoord is, plannen we de werkzaamheden in.
  2. We zetten de asbestinventarisatie in werking en er wordt een melding gedaan bij de gemeente.
  3. De asbestsaneerder maakt de voorbereidingsmap gereed. Er wordt 48 uur voor aanvang gemeld dat we aan de slag gaan.
  4. Na het verwijderen van het asbest komt er een controleur langs. Als alles in orde is, wordt het gebied vrijgegeven.
  5. De nieuwe dakbeplating wordt op uw stal/loods/hal/schuur gemonteerd.

Waar gaat het asbest heen?

Het asbest gaat naar de daarvoor bestemde stortplaatsen in Nederland. In elke provincie in Nederland zijn er één of meer asbest stortplaatsen.

 

Montage nieuwe dakpanelen

Montage nieuw dak

Op het moment dat het oude dak verwijderd is, zijn de nieuwe geisoleerde panelen reeds geleverd. We kunnen dus starten met de montage van het nieuwe dak! We beschikken over vakkundige montageteams en eigen materieel. Denk hierbij aan verreikers, hoogwerkers, (toren)kranen en vrachtwagens met diepladers tot speciale rolsteigers en vacuüm-hefinstallaties. Hierdoor werken we snel en efficiënt zodat die korte doorlooptijd gerealiseerd kan worden.

Hoelang duurt het monteren van nieuwe dakplaten?

De montagetijd kan sterk variëren. Wel kunnen we een inschatting geven van de duur. We proberen in één dag gemiddeld 1000 m² te monteren.

Oplevering nieuw dak door Hardeman Isolatie

De afwerking en oplevering

De dag waarop uw asbestdak wordt gerenoveerd, wordt ook het zetwerk voor de afwerking ingemeten. Die gegevens worden doorgegeven aan de werkvoorbereider. Alle benodigdheden worden besteld, op maat gemaakt en zo spoedig mogelijk geleverd. Op de laatste dag van de uit te voeren werkzaamheden wordt alles door de vakmannen van Hardeman Isolatie afgewerkt. 

Bij Hardeman Isolatie zijn we natuurlijk erg benieuwd naar de ervaringen, opmerkingen en reacties van onze klanten! Feedback geeft altijd ruimte tot verbetering. Wij zijn benieuwd naar uw verhaal. 


Een vraag, of vrijblijvend advies? Onze specialisten staan voor u klaar!

Neem contact op
Contact Hardeman Isolatie

 

Meer over asbest

Is het (laten) verwijderen van asbest nog verplicht?

Op dit moment (2024) ben je als huiseigenaar niet verplicht om asbest in je woning te verwijderen. Wel kan de gemeente eisen om je asbest weg te halen, als het asbest zich in een slechte of gevaarlijke staat bevindt. Wat is een slechte staat van je asbest? Dat is bijvoorbeeld als het op een kapot dak zit, waardoor het dak inzakt en de asbestdeeltjes bewegen en loskomen. Als asbest loskomt van een oppervlak, is het schadelijk voor je gezondheid.

Laat je asbest wel altijd verwijderen door een gecertificeerd bedrijf. Hardeman Isolatie heeft alle certificeringen die nodig zijn om asbest te verwijderen.

Vergunningen asbest verwijderen

Om asbest te mogen verwijderen zijn er een aantal vergunningen benodigd:

  • Sloopvergunning
  • Vergunning bij de gemeente

Wilt u precies weten wat u moet aanvragen voor het verwijderen van asbest? Ga dan naar het omgevingsloket. Wanneer u uw asbest laat verwijderen door Hardeman Isolatie, regelen we alle vergunningen voor u. Wij nemen het werk uit handen.

Als u zelf uw asbest wilt verwijderen ( < 10 m²), kunt u zelf de benodigde vergunningen aanvragen en de sloopmelding doen.

Sinds wanneer is asbest verboden?

Het hebben van gevaarlijke asbest is sinds 1993 verboden.

Hoe herken je asbest?

Asbest kan je definitief vaststellen na een asbestinventarisatie of een rapport. Je kunt asbest wel herkennen aan de kleur en gravering in dakplaten.

Welke soorten asbest zijn er?

Er zijn verschillende soorten asbest. Zo is er bijvoorbeeld blauw en wit asbest. Daarbinnen zijn er ook weer verschillende percentages asbest in de betreffende materialen. De hoogte van het percentage geeft dan aan hoe gevaarlijk het asbest is of kan zijn.

Is asbest gevaarlijk?

Tot op zekere hoogte, ja. Met name bij verspreiding door de lucht kan het gevaarlijk zijn.

Wat zijn de kosten van asbest laten verwijderen?

De kosten voor asbest verwijderen zijn altijd afhankelijk van het project en de hoeveelheid. Bij een golfplaten dak zijn de kosten gemiddeld € 7,- tot € 10,- per vierkante meter.

Is er een subsidie voor asbest verwijdering?

Een subsidie voor het verwijderen van asbest is er alleen vanuit de gemeente of provincie. Landelijk is er geen subsidie aanwezig. Op rvo.nl kunt u op de hoogte blijven van de actuele regels en subsidies.

Asbest verwijderen particulier

Heeft u asbest op uw perceel en bent u op zoek naar de mogelijkheden om dit zelf als particulier te verwijderen? Dat is in sommige gevallen mogelijk. Houd daarbij rekening met de geldende regelgeving.

Het verwijderen van asbest gebeurt bijna altijd door gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven. Dit is ook niet zomaar. Dit moet zo volgens de wet. 

Zo’n bedrijf begint standaard met een asbestinventarisatie. Daaruit blijkt om welk soort asbest het gaat, waar het zich precies bevindt en welke methode van verwijderen het beste is.

Melding maken

De eigenaar van het asbest (vaak doet het saneringsbedrijf dit) moet de sanering van tevoren melden bij de gemeente. Verder moet het verwijderingsbedrijf de sanering melden bij het ISZW.

Normaal gesproken wordt asbest dus verwijderd door een daarvoor gecertificeerd bedrijf. In bepaalde gevallen mag een particulier zelf het asbest saneren. In dit geval dient u ook minstens 5 dagen van tevoren een melding doen bij de gemeente.

Zelf asbest verwijderen

De particulier dient het asbest zelf te verwijderen. Dus niet met hulp van een aannemer of andere vakman. Ook moet het gaan om een woning of bijgebouw dat op het erf staat. Het gebouw mag niet gebruikt worden voor bedrijfsmatige activiteiten. Een boer is geen particulier en mag geen asbest van zijn bedrijfsgebouwen verwijderen. Er zijn echter nog meer redenen waarom dit niet praktisch is.

In zijn geheel asbest saneren

Het asbest dient in zijn geheel verwijderd worden, dus niet gedeeltelijk. De asbestplaten moeten heel blijven en mogen bijvoorbeeld niet gebroken of gezaagd worden. Er mag ook alleen zelf verwijderd worden als de asbestplaten geschroefd zijn. Zijn de platen gespijkerd of geniet? Dan mag u niet zelf verwijderen.

Zijn de asbestplaten verweerd of kapot? Dan zijn de asbestvezels niet meer hechtgebonden en mag u deze ook niet zelf verwijderen. Tijdens de asbestinventarisatie blijkt of het asbest hechtgebonden is. Ook dakleien mogen niet zelf verwijderd worden.

Asbest verwijderen particulier kosten

Als u als particulier zelf uw asbest verwijdert bestaan de kosten voornamelijk uit het afvoeren van het verwijderde asbest. Hier gelden speciale regels voor. In de meeste gevallen mag u het verwijderde asbest onder voorwaarden bij de gemeente brengen.

Hoeveel m2 mag u verwijderen als particulier?

Wilt u zelf asbest gaan verwijderen? Maak dan eerst een melding bij de gemeente. Zij kunnen u helpen en verder informeren. Als particulier mag u, als u aan alle voorwaarden en eisen voldoet, maximaal 35 m2 per kadastraal perceel verwijderen. Wilt u meer verwijderen? Dan dient u een gecertificeerd bedrijf in te schakelen. Vraag nu bij ons een offerte aan.