Deltaplan nodig voor asbestsanering landbouw

Het bestaande Landelijk Stimuleringsprogramma Agro Asbest Veilig moet daarom worden verbreed en uitgebouwd tot een Nationaal Deltaplan Sanering Asbestdaken.

Deze oproep komt van een coalitie die zich sterk maakt om de urgentie van het asbestprobleem op alle politieke niveaus hoger op de agenda te krijgen. De coalitie bestaat uit: Landelijk stimuleringsprogramma Agro Asbest Veilig, verzekeraar Achmea en LTO Nederland.

 

Nog 120 miljoen vierkante meter asbestdak
Er ligt in Nederland nog 120 miljoen vierkante meter asbesthoudend dak. Verreweg het meeste asbest, bijna 100 miljoen vierkante meter, zit in de agrarische sector. De totale saneringskosten worden geraamd op ruim €1 miljard en de vervangende investeringen op ongeveer €3,25 miljard.
Jaarlijks wordt tot nu toe slechts 4 miljoen verwijderd. De risico’s van afspoeling van verweerde asbestvezels op stallen, schuren en allerhande bedrijfsgebouwen worden groter. Volgens becijferingen van de Gezondheidsraad sterven jaarlijks 1.300 mensen aan ziektes die samenhangen met asbest.


Handhaving en stimulering asbestsanering

Op korte termijn zijn gesprekken met het Verbond van Verzekeraars, Bouwend Nederland en Aedes (vereniging van woningcorporaties) om de krachten te bundelen met als doel het deltaplan van de grond te krijgen. Daarvoor is een deltacommissaris voor asbest nodig, die het plan gaat trekken. Voor de handhaving én het stimuleren van asbestsanering ziet het kabinet een belangrijke rol weggelegd voor gemeenten en provincies.

“Het moet sneller én beter en daar is geld voor nodig”, zegt programmamanager Ruud Hoosemans van Agro Asbestveilig. “In de praktijk wordt de sanering enorm belemmerd door tegendraadse maatregelen, een gebrek aan capaciteit en een vaak zeer inefficiënte aanpak.”


Maatschappelijke onrust over asbest

De maatschappelijke onrust over asbest neemt toe, mede naar aanleiding van een serie recente grote branden waarbij asbest vrijkwam. Hoosemans: “Sanering van asbestdaken komt tegemoet aan die zorgen en leidt tevens tot minder milieuschade, extra werkgelegenheid en investeringen. Ook de leefbaarheid van het platteland en de ruimtelijke kwaliteit zijn ermee gediend als de komende jaren met asbestsanering wordt doorgepakt.”


Betere regie en coördinatie nodig

Volgens de coalitie moeten er minder regels komen en meer synergie. Over de hele linie is voor de uitvoering een betere regie en coördinatie nodig. Waar het ook aan schort is een stevige en eenvoudige rijksregeling, een pakket aan financiële en fiscale stimuleringsmaatregelen en het opschorten van de stortbelasting. Een laag btw-tarief en soepeler voorwaarden in de bestaande provinciale subsidies (‘asbest eraf, zonnepanelen erop’) kunnen ertoe bijdragen dat de asbestsanering in een hogere versnelling komt.


Meer weten over asbestverwijdering?

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor het verwijderen van asbest? Wilt u alvast verschillende dakpanelen vergelijken of voorbeeldprojecten bekijken? Neem contact op met ons voor een persoonlijk advies over asbestverwijdering of een offerte op maat.