In verband met de zondagsrust is deze website vandaag niet beschikbaar.
We zijn u morgen graag van dienst!

Informatie over de subsidieregeling - Hardeman Isolatie

De Subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken.

Agrarische bedrijven en eigenaren van voormalige agrarische gebouwen kunnen in 2016 twee keer subsidie krijgen voor het saneren van een asbestdak.
Dat bevestigt het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daarmee kunnen ze in totaal in aanmerking komen voor €9,00,- saneringssubsidie per vierkante meter asbestdak.

Subsidiergeling ministerie
Het Minister publiceerde vorige week een subsidieregeling voor sanering van asbestdaken. Die subsidie is €4,50,- per vierkante meter asbestdak, met een maximum van €25.000,- per adres.

Subsidieregeling Provincies
De provincies hebben eveneens een subsidieregeling voor het saneren van asbestdaken, gekoppeld aan het plaatsen van zonnepanelen. Die subsidie bedraagt ook €4,50,- per vierkante meter asbestdak, met een maximum van €15,000,-. Deze regeling zou oorspronkelijk in september dit jaar eindigen, maar is in de meeste provincies verlengd tot en met oktober 2016.

Stapeling subsidieregelingen mogelijk
Wanneer de provinciale subsidieregeling het toelaat is stapeling van de twee subsidieregelingen mogelijk, aldus het ministerie van Infrasstructuur en Milieu. Hierdoor kan een agrarisch bedrijf of eigenaar van voormalig agrarisch bedrijf in totaal €9,00,- subsidie per vierkante meter krijgen voor het saneren van een asbestdak, bevestigt het departement.

Beperkende voorwaarde Overijssel
Een van de provincies die aan de weg timmert van het saneren van asbestdaken, in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen, is de provincie Overijssel. De provincie Overijsel staat het stapelen van subsidie toe, maar stelt wel als beperkende voorwaarde dat de aanvrager in totaal (dus van het rijk en de provincie) niet meer dan €15.000,- subsidie mag krijgen.
Een bedrijf moet de subsidieaanvraag bij de provincie indienen voordat het asbestdak wordt gesaneerd. Bij het rijk moet de subsidieaanvraag juist worden ingediend nadat het dak is gesaneerd. Hierbij kan via een eenvoudige regeling met de nota van het gesaneerde asbestdak, subsidie bij RVO.nl worden aangevraagd.

Deadline sanering 2024
In Nederland ligt nog ongeveer 120 miljoen vierkante meter asbesthoudend materiaal op daken, veruit het meeste asbest ligt op agrarische en voormalige agrarische gebouwen. De asbestdaken moeten binnen 8 jaar worden gesaneerd. In 2024 mag er geen asbest meer op de Nederlandse daken liggen.